Je kan (daarbij) ook parameters 'year' en 'place' achter de url typen,
als in index.php?year=1985&place=Amsterdam