ErfGeo Proxy

De ErfGeo API biedt enorm veel informatie uit verschillende bronnen, wat soms een beetje overweldigend kan zijn. Deze ErfGeo Proxy probeert uit al deze informatie de hoognodige gegevens te destilleren om toepassingen waarbij snel een overzichtelijk resultaat gewenst is ter wille te zijn.

Eén zo'n toepassing zou het standaardiseren naar bijvoorbeeld TGN of GeoNames met OpenRefine kunnen zijn.

Parameters

q q=den haag
q=http://vocab.getty.edu/tgn/7263967
q=bag/363100012171850
zoekt naar naam, naar uri als q begint met 'http', naar id als q '/' bevat
contains contains=Nieuwezijds Voorburgwal 147, Amsterdam gebruik i.p.v. 'q', zoekt naar breder concept dat gevraagd concept bevat
dataset dataset=tgn
dataset=tgn,geonames
zoekt in alle datasets, maar geeft alleen resultaten terug van gevraagde dataset(s)
type type=hg:Place
type=hg:Municipality
zoekt alleen concepten van het gevraagde type
geometry geometry=false
geometry=true (default)
geeft geen geometrie (sneller)

Voorbeelden

search/?q=den%20helder
Vindt alles dat bekend is of was onder de naam 'Den Helder'.

search/?q=nimwegen&dataset=geonames
Vindt het GeoNames concept bij de historische naam 'nimwegen'.

search/?q=graft&dataset=tgn&type=hg:Place
Vindt het TGN concept van plaatsen genaamd 'Graft'.

search/?q=http://vocab.getty.edu/tgn/7263967&dataset=geonames
Als je de juiste GeoNames bij een TGN URI wilt vinden.

search/?q=paul krugerstraat, haarlem&dataset=nwb
Geef 'Paul Krugerstraat, Haarlem' zoals opgenomen in het Nationaal Wegenbestand.

search/?contains=Nieuwmarkt 4, Amsterdam
Alle concepten waar dit adres in ligt.

search/?contains=Nieuwmarkt 4, Amsterdam&type=hg:Building&dataset=bag
Geeft bag concept van de Waag, het gebouw dat het adres Nieuwmarkt 4 bevat.

search/?contains=Vrouwenpolder&type=hg:Municipality&dataset=geonames
Geeft het GeoNames concept van de gemeente waar Vrouwenpolder in ligt.